ABOUT ME

ENG
When our son was born I realized for the first time how important is to save memories forever. He changed almost every day and I wanted to keep these moments with us. It is interesting that when watching the pictures you recall not only the appearance of the child but also smells feelings and the whole life around. His first word “papa”, first step and gentle smile in the morning come to our mind. At that time we purchased our first camera for capturing everything around us. We even have a series called “one day of life of our family”. And it is a treasure for me.
I first won a price in photo contest when I took a picture of our son sleeping on the coach and his father “looking for him”, but also sleeping in the same embryo position. But on that time I did not take the camera “seriously” into hands.
I was always working in the office since I have translator’s education. But then I realized that I want to express myself more creatively. I really love weddings. It is always full of love and happiness and I love to be a part of it. I think every couple is unique and always find inspiration in every single couple. I love to tell story via pictures: where, what and how is happening. I think this offers a couple, relatives and friends a chance to live that very day again and again. I am pretty delicate and help with posing but I am not a person who will command the whole day long. Photography for me is always a magic and I like to show people from their best part.
First processed pictures clients receive two weeks later after wedding. Then best of the best will be chosen and retouching done. You can order also an album, what is highly recommended. Then you will have something to hold in hands, touch and enjoy. It is not just a memory stick, although I pack it carefully with memento things inside.
I live in Estonia (Tallinn), but as I speak English, Russian, Estonian and German languages I offer also destination wedding service. I have make-up artists, hairdressers, toast-masters, decorators, dress designer, DJ etc in my team and will share contacts with pleasure.
I wish you love.

RUS
Когда родился наш сын, я в первый раз осознала, как важно сохранять воспоминания. Он менялся практически каждый день, и я хотела, чтобы потом можно было вспомнить, как он выглядел в год, два и так далее. Интересно, что при просмотре снимков вспоминается не только внешний вид ребенка, но и как он пахнет, ваши чувства, ощущения и вся жизнь вокруг. Его первое слово “папа”, первый шаг, и мягкая улыбка по утрам приходят на ум. В то время мы приобрели нашу первую камеру для сохранения в памяти всего, что с нами происходило. У нас даже есть серии под названием «Один день жизни нашей семьи”. И это сокровище для меня.
Я впервые выиграла приз в фотоконкурсе, когда я сфотографировала нашего сына и его папу, одинаково спящих в позе эмбриона. Но в тот момент я не воспринимала камеру серьезно.
Я долго работала в офисе, так как я по образованию переводчик . Но потом я поняла, что хочу выражаться и творчески. Я очень люблю свадьбы. Они всегда полны любви и счастья, и я люблю быть частью этого. Я уверена, что любая пара уникальна, и нахожу вдохновение в каждой паре. Я люблю рассказывать историю с помощью фотографий: где, что и как происходило. Я думаю, что это дает всем шанс пережить этот день снова. А тем кто на свадьбе не был – словно бы побывать там. Я деликатный человек, и стараюсь вмешиваться минимально в ход свадьбы. Я не тот, кто будет командовать целый день. Ведь главные герои дня – молодые. И перед нами происходит волшебство, которому мешать не стоит. Но я всегда помогаю с позированием, потому что человек не видит себя в камере, и это нормально. Фотография для меня – это всегда магия, и я стараюсь показывать людей с их лучшей стороны.
Первые обработанные фотографии (свето- и цветокоррекция, кадрирование) клиенты получают через две недели после свадьбы на карте памяти в индивидуальной упаковке. Летом я добавляю засушенный цветок, сорванный в день свадьбы. Зимой это может быть веточка хвои. Затем клиент выбирает лучшие фотографии, и они подвергаются дальнейшей обработке – ретуши. После этого фотографии выглядят “как в журнале”. Вы можете также при желании заказать альбом. Тогда у вас будет что-то, что можно подержать в руках и пересматривать снова и снова. Самим или с друзьями.
Я живу в Эстонии (Таллинн), но поскольку я говорю на английском, русском, эстонском и немецком языках, я могу поехать фотографировать в любую точку мира. У меня в команде есть визажисты, парикмахеры, тамада, декораторы, дизайнеры платьев, диджеи и т.д. При встрече с удовольствием поделюсь с вами контактами.
Я желаю вам любви.

EST
Kui meie poeg sündis, esimest korda sain aru, kui oluline on säilitada mälestusi. Ta muutus peaaegu iga päev, ja ma tahtsin, et pärast saaks mäletada, kuidas ta nägi välja kui oli aastane, kahene jne. Huvitav on, et kui vaatad pilte, tuleb kohe meelde mitte ainult lapse välimus, vaid ka kuidas see lõhnab, simu omad tunded ja, aistinguid ja terve elu ümber. Tulevad pähe ka tema esimene sõna “isa”, esimene samm, ja mõnus naeratus hommikuti. Tol ajal me ostsime oma esimese kaamera, et salvestada kõik, mis juhtub meiega. Meil on isegi olemas seeria nimega “Üks päev elu meie pere.” Ja see on aare minu jaoks.
Ma võitsin esimest korda fotokonkursi, kui ma võtsin pildi meie poja ja tema isast, magades samas loote seisundit. Aga sel hetkel ma ei võtnud pildistamise tõsiselt.
Olen pikka aega töötanud kontoris, sest ma oma hariduse järgi olen tõlk. Aga siis sain aru, et ma tahan väljendada ennast ka loovalt. Ma armastan pulmi. Nad on alati täis armastust ja õnne, ja ma armastan olla osa sellest. Olen kindel, et iga paar on unikaalne ja leian inspiratsiooni igas paaris. Ma armastan jutustada loo läbi pilte: kus, kuidas ja mis on juhtunud. Ma arvan, et see annab kõigile võimaluse elada see päev uuesti. Ja nendele, kes ei olnud pulmapeol – justkui käia seal. Ma olen viisakas inimene, ja ma püüan sekkuda minimaalselt pulmi käigusse. Ma ei ole see, kes käsib päev läbi. Lõppude lõpuks, peategelased sellel päev – noored ja mitte fotograaf. Ja meie silmade ees juhtub ime, mille ei tohi rikkuda. Aga ma olen alati valmis aidata poseerimisega, sest inimene ei näe end kaameras. Fotograafia minu jaoks on alati maagia, ning ma püüan näidata inimesi parimatest küljest.
Töödeldud pilte (valguse- ja värvikorrektsiooni, kadreerimine) kliendid saavad kahe nädala pärast pulmi mälukaardil individuaalses pakendis. Suvel lisan kuivatatud lille korjatud pulmapäeval. Talvel saab olla männioks. Klient valib seejärel parimaid pilte ja need läbivad järgmist töötlemist – retušeerimist. Seejärel pildid näevad välja ” nagu ajakirjas”. Võib soovi korral tellida ka albumi. Siis on teil midagi, mida saab hoida oma käes ja vaadata veel ja veel. Ise või koos sõpradega.
Ma elan Eestis (Tallinnas), aga kuna ma oskan inglise, vene, eesti ja saksa keeli, võin minna pildistama ükskõik kus maailmas. Minu meeskonnas on jumestajat, juuksureid, õhtujuhid, organisaatorid, kleitide disainerid, DJ-d jne. Kohtumisel meeleldi jagan kontakte.
Soovin Teile armastust.

DE
Als unser Sohn geboren wurde, wurde mir zum erstem Mal klar, wie wichtig es ist, Erinnerungen für immer fest zu halten. Er veränderte sich fast jeden Tag, und ich wollte diese Momente länger bei uns behalten. Erstaunlich ist es, dass beim Betrachten der Bilder, diese nicht nur an das Aussehen des Kindes erinnern, sondern auch an die Gerüche, Gefühle und das ganze Leben damals. Sie lassen uns ebenfalls an sein erstes Wort „Papa“, ersten Schritt und sein sanftes Lächeln am frühen Morgen, erinnern. Damals haben wir unsere erste Kamera zum Aufnehmen der Welt „um uns herum“ gekauft. Wir haben sogar eine Serie mit dem Titel „Ein Tag aus dem Leben unserer Familie“ aufgenommen – und es ist ein großer Schatz für mich.
Zum ersten Mal gewann ich einen Preis bei einem Fotowettbewerb, als ich ein Bild von der rührenden Situation aufgenommen habe, wie der „aufpassende Papa“ unseres schlafenden Sohnes, in der gleichen Position eines Embryos eingeschlafen ist, wie unser Sohn. Aber damals habe ich die Kamera in meinen Hände nicht als etwas „ernstes“ gesehen.
Ich arbeitete immer im Büro, da ich eine ausgebildete Übersetzerin bin. Doch dann merkte ich, dass ich mich kreativ ausdrücken möchte. Ich liebe Hochzeiten! Es ist immer voll von Liebe und Glück, und ich liebe es, ein Teil davon sein zu dürfen. Ich finde jedes Paar ist einzigartig und ich finde in jedem einzelnen Paar immer eine Inspiration. Ich liebe es, Geschichte über Bilder zu erzählen: wo, was und wie geschieht. Dadurch bietet ein Paar ihren Verwandten und Freunden die Möglichkeit den selben Tag wieder und wieder zu erleben. Ich bin ziemlich heikel und helfe gerne bei den Aufstellungen, bin aber keine Person die den ganzen Tag nur Befehle gibt. Fotografie ist für mich immer eine Magie und ich mag die Menschen von ihrer besten Seite zu zeigen. Die ersten verarbeiteten Bilder erhalten die Kunden zwei Wochen nach ihrer Hochzeit. Danach werden die Besten der Besten von den Kunden ausgewählt und von mir retuschiert. Sie können anschließend ein Album bestellen, was sehr zu empfehlen ist. Denn so werden sie etwas in Händen halten, berühren und den einzelnen Moment genießen. Es ist nicht nur einfach ein Stick mit Bildern, das Album wird sehr liebevoll von mir erstellt und verpackt.
Ich lebe in Estland (Tallinn), aber spreche Englisch, Russisch, Estnisch und Deutsch. Ich biete auch eine Hochzeit Service an, d. h. ich habe in meinem Team: Visagisten, Friseure, Hochzeitsbegleiter, Dekorateure, Modedesigner, DJ etc.
Ich wünsche Ihnen viel Liebe.